Luxovius

heeft als doel het ontwikkelen, demonstreren en valoriseren van een innovatieve productieprocedé voor thermoplastische composieten vliegtuigonderdelen. Het resultaat is een op industriële schaal gevalideerd ‘out-of-autoclave’ procedure voor het produceren van thermoplastische composieten.

Het consortium

In het Luxovius project ontwikkelen de bedrijven Boikon B.V. en GKN Fokker samen met NHL Stenden Hogeschool en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum een innovatief productieproces voor thermoplastisch composieten producten voor de aerospace.

Optimalisatie en verduurzaming

Door een aantal stappen in het proces op innovatieve wijze samen te voegen, willen de partners in het project zorgen voor een kortere doorlooptijd, een lagere CO2-uitstoot en significante vermindering van het energieverbruik. Daarnaast stoten lichtere vliegtuigen  minder CO2 uit en wordt het brandstofverbruik verlaagd. Het Luxovius project optimaliseert de productie van vliegtuigen en maakt vliegen duurzamer.

Digital Twin

Door digital twin-technologie toe te passen op dit nieuwe productieproces, kunnen productieafval, materiaalgebruik, energieverbruik en kosten worden verminderd in alle fasen van technologieontwikkeling tot technologiegebruik. Het consortium heeft hierbij als doel first-time-right productie te realiseren met het nieuwe out-of-autoclave proces. Lees ons paper (Engels) voor de eerste resultaten van het onderzoek.

Subsidie

Het SNN en de provincies Groningen en Drenthe investeren samen 3,5 miljoen euro subsidie. Hiervan stelt het SNN ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar uit Europees geld. De provincies Groningen en Drenthe dragen gezamenlijk bijna 800.000 euro bij.

Luxovius | Out-of-Autoclave Automated Production

GKN Fokker | Out-of-Autoclave process

GKN Fokker | Out-of-Autoclave

NLR & GKN Fokker | Fokker Aerostructures & NLR manufacturing site

Wij zijn ook actief in deze sectoren

  • Shaping Technological Innovations

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en Google haar Privacybeleid en Algemene voorwaarden zijn toegepast